Wednesday, February 29, 2012

HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN WASIAT


  berikut saya kongsikan mengenai hukum berkaitan pelaksanaan wasiat - sumber KITAB FIKAH MAZHAB SYAFIE - WAKAF, WASIAT & FARAID; terjemahan oleh Dr Mustofa Al-Khin dan lain-lain.

Wasiat adalah merupakan amalan yang amat digalakan oleh Islam ke atas umatnya. Sekarang marilah kita lihat kepada beberapa hukum yang berkaitan tentang pelaksanaan wasiat ini :-
WajibSekiranya terdapat tanggungjawab syarie yang perlu dilaksanakan kepada Allah SWT seperti tuntutan zakat atau wajib haji yang belum diselesaikan oleh arwah.
Haram – Adalah menjadi haram sekiranya pewasiat mewasiatkan perkara yang diharamkan seperti arak. Wasiat sebegini tidak boleh dilaksanakan. Ini termasuklah wasiat yang bertujuan menyusahkan waris-waris dan menghalang mereka daripada menerima bahagian yang ditetapkan oleh syarak.
HarusWasiat diharuskan jika ditujukan untu sahabat handai yang mana mereka ini bukan dari golongan yang berilmu. Jika wasiat itu bertujuan baik untuk menghubungkan silaturahim maka wasiat ini dianggap sunat kerana ianya bertujuan mentaati Allah.
Makruh – Sekiranya pewasiat seorang yang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik kerana dikhuatiri akan digunakan harta itu untuk kejahatan.

No comments: