Saturday, March 31, 2012


Wadah terbaru dalam kerja-kerja menyedarkan masyarakat mengenai kepentingan perancangan harta Islam. Bersedia hadir utk penerangan bila-bila masa dan dimana sahaja dengan keizinan ALLAH SWT. Ilmu yang WAJIB diketahui oleh semua lapisan masyarakat.

 Sila hubungi saya di talian 017 582 0308

Monday, March 5, 2012

back issue - MINI WORLD MAGAZINE & MINI MAGAZINE for SALE!

back issue MINI WORLD MAGAZINE & MINI MAGAZINE for sale @ RM10 each. limted stock. urgent sale. first come first serve with payment of course. also other limited MINI memorabilia. posters, parts manual etc. interested, pls call or sms 017 582 0308; location  IPOH, PERAK.

Perancangan Harta untuk Pasangan yang tiada mempunyai anak atau yang mengambil anak angkat.

 
kali ini teman nak berkongsi mengenai suatu perkara yg agak sensitif dalam masyarakat Melayu terutama pada pasangan yang berkahwin. yang teman maksudkan ialah pasangan yang telah berkahwin tetapi tiada mempunyai rezki anak.
             teman bukan nak sentuh pasal hubungan suami isteri tetapi seperti biasa teman nak sediakan satu landasan, cadangan dan pilihan; kepada pasangan suami isteri yang di dalam situasi sebegini dalam merancang harta.
      sebagai permulaan, teman nak jelaskan hukum berkaitan pembahagian harta dari segi faraid dalam situasi kepada pasangan yang tidak mempunyai anak ini.
             sekiranya SUAMI atau ISTERI tiada waris lain spt ibubapa, adik beradek atau bapa saudara serta ibu saudara, maka :-
 • Suami yang meninggal – isteri dapat ¼; baki ke BaitulMal.
 • Isteri yang meninggal – suami dapat ½; baki ke BaitulMal.
 • Suami Isteri meninggal serentak – teman telah menulis mengenai perkara ini dan merujuk kepada fatwa. mohon rujuk kpd posting dengan tajuk Hukum Pewarisan Bagi Kes Kematian Serentak.
 sekiranya SUAMI atau ISTERI ada waris lain spt ibubapa, adik beradek atau bapa saudara serta ibu saudara, maka harta bagi pasangan yang meninggal akan dibahagi-bahagikan juga kepada waris mereka masing-masing.

di sini teman nak buat penjelasan sedikit.

teman ada bertanya kpd BaitulMal di Ipoh dalam bulan Januari 2012 yg baru lalu mengenai bahagian faraid BaitulMal ini. teman dimaklumkan bahawa, kecuali untuk harta yang telah diniatkan untuk diwakafkan; pihak waris boleh mendapatkan bahagian faraid yang diperuntukan kpd BaitulMal. cara perolehan ialah bahagian faraid tersebut akan dibuat penilaian dan waris bolehlah mendapatkannya dengan membuat bayaran kepada BaitulMal dengan nilaian yang telah dibuat itu. untuk maklumat lanjut berkaitan hal dan pelaksanaannya; bolehlah diajukan terus segala persoalan ke BaitulMal.

baiklah, sekarang teman nak ulas mengenai pilihan perancangan harta yang boleh dibuat oleh pasangan berkenaan. 
 
Yang pertama; mestilah menyediakan wissoyyah lengkap. dokumen ini akan memperincikan perkara-perkara seperti berikut :-

 •         Lantikan Wasi /Pemegang Amanah ( Dokumen Penulisa Wisoyyah )
 •         Lantikan Penjaga; sekiranya pewasiat/si mati meninggalkan anak angkat dibawah umur 18 tahun.
 •         Menyenaraikan nama semua ahli waris untuk memudahkan pembahagian harta pusaka.
 •         Lantikan Penasihat Pusaka / Peguam untuk menjalankan tugas-tugas penyelesaian tuntutan pusaka.
 •           Arahan bayaran pengurusan harta dan penyelesaian hutang tertunggak        .
 •              Merealisasikan wang kwsp / insurans / takaful / khairat kematian dan lain-lain harta alih; bagi pembayaran atau pembahagian pusaka.
 •              Arahan melaksanakan tuntutan syarak yang tidak sempat dilaksanakan semasa hidup (tuntutan Rukun Islam ) seperti Badal Haji; Zakat dan lain-lain.
 •             Penjelasan Nazar / Wakaf/Amanah
 •            Melaksanakan arahan Hibah / Pemberian / Korban dan lain-lain.
 •             Penjelasan hutang melalui penjualan harta sekiranya nilaian harta pusaka tidak mencukupi untuk menjelaskan hutang pewasiat/si mati.

yang kedua; menyediakan dokumen harta sepencarian. tujuan utama ialah supaya harta yang diperolehi semasa tempoh perkahwinan yg sah; akan berpindah milik secara terus tanpa perlu dikatagorikan sebagai harta pusaka jika berlaku kematian salah seorang pasangan dan memudahkan pembahagian tuntutan harta sekiranya berlaku perceraian.
begitulah antara cadangan dan pilihan yang ada bagi perancangan harta bagi pasangan yang tiada mempunyai anak atau mempunyai anak angkat.

untuk maklumat mengenai kaedah perancangan yang dinyatakan; silalah berhubung dengan saya di talian 017 582 0308. inshaallah; bolehlah diuruskan temujanji.

Friday, March 2, 2012

Harta Pusaka Khunsa Musykil – Bahagian 1hari ini teman nak berkongsi mengenai kedudukan khunsa dalam pewarisan harta pusaka. Teman rasa ramai yang tidak terfikir akan isu ini kecuali ada ahli keluarga mereka yang mempunyai gender tersebut. Untuk memahami isu ini, elok rasanya teman mulakan dengan memberi definisi khunsa musykil itu sendiri dari sudut bahasa.

Khunsa bermaksud berpisah dan bercerai atau menyerupai sesuatu manakala Musykil pula daripada segi bahasa bermaksud meragukan.

Menurut istilah feqah; khunsa musykil bermaksud “ seseorang yang memiliki alat jantina lelaki dan alat jantina wanita atau seseorang yang memiliki satu lubang yang tidak menyerupai mana-mana alat jantina dimana air kencing keluar melaluinya.”

Jenis-jenis Khunsa

Terbahagi kepada dua iaitu Khunsa Musykil & Khunsa Bukan Musykil.

Khunsa Bukan Musykil ialah seseorang yang jelas sifat kelakiannya atau jelas sifat kewanitaannya. Contohnya, jika berkahwin, dia boleh menghamilkan isterinya. Dengan itu, dia adalah lelaki yang sebenar. Ataupun jika berkahwin, dia boleh hamil dan melahirkan anak. Dengan itu dia adalah perempuan yang sebenar.

Khunsa musykil pula ialah orang yang tidak jelas kelelakian atau kewanitaannya.

Ulamak menyebut beberapa cara untuk mengenali kelelakian atau kewanitaan seseorang walaupun setelah ia mencapai umur baligh. Jika dia mengeluarkan mani, dia adalah lelaki dan apabila dia mengeluarkan haid, dia adalah perempuan. Menurut kebiasaan, jika dia lebih suka kepada perempuan. maka dia adalah lelaki dan sebaliknya. Jika kaedah perubatan moden gagal untuk menentukan jantina khunsa musykil, dengan itu dia masih khunsa musykil.

Inshaallah, di lain kesempatan, teman nak berkongsi pula mengenai hukum khunsa musykil dalam pewarisan harta pusaka.

Thursday, March 1, 2012

Kedudukan Anak Zina Dalam Pewarisan Harta Pusaka

Kali ini teman nak menyentuh sikit mengenai pewarisan pusaka oleh anak zina.

Bukannya apa. umum mengetahui bahawa jumlah kelahiran anak-anak tidak sah taraf di kalangan orang Islam membimbangkan ramai pihak. Di dalam Islam; tidak ada istilah “anak tidak sah taraf” tetapi Islam dengan tegasnya menggunakan istilah “anak zina”; hasil hubungan haram atau luar nikah ini. Teman tidak mahu mengupas isu ini dari sudut sosial tetapi cuma ingin mengulas dari sudut syarak sahaja.

Para ulamak bersepakat; keturunan anak zina disandarkan kepada ibunya dan tidak kepada bapanya. ini bermakna, anak zina hanya layak untuk menerima pusaka dari ibunya sahaja.

Ini adalah kerana hubungan anak zina itu dengan bapanya tidak dapat disahkan disebabkan syarak tidak menganggap zina sebagai satu cara perhubungan yang sah di antara lelaki dan perempuan atau satu cara untuk mengesahkan keturunan.

Atas alasan ini, tiada hubungan waris antara anak zina dan bapa atau ahli keluarga bapanya.

Wednesday, February 29, 2012

HUKUM-HUKUM YANG BERKAITAN DENGAN WASIAT


  berikut saya kongsikan mengenai hukum berkaitan pelaksanaan wasiat - sumber KITAB FIKAH MAZHAB SYAFIE - WAKAF, WASIAT & FARAID; terjemahan oleh Dr Mustofa Al-Khin dan lain-lain.

Wasiat adalah merupakan amalan yang amat digalakan oleh Islam ke atas umatnya. Sekarang marilah kita lihat kepada beberapa hukum yang berkaitan tentang pelaksanaan wasiat ini :-
WajibSekiranya terdapat tanggungjawab syarie yang perlu dilaksanakan kepada Allah SWT seperti tuntutan zakat atau wajib haji yang belum diselesaikan oleh arwah.
Haram – Adalah menjadi haram sekiranya pewasiat mewasiatkan perkara yang diharamkan seperti arak. Wasiat sebegini tidak boleh dilaksanakan. Ini termasuklah wasiat yang bertujuan menyusahkan waris-waris dan menghalang mereka daripada menerima bahagian yang ditetapkan oleh syarak.
HarusWasiat diharuskan jika ditujukan untu sahabat handai yang mana mereka ini bukan dari golongan yang berilmu. Jika wasiat itu bertujuan baik untuk menghubungkan silaturahim maka wasiat ini dianggap sunat kerana ianya bertujuan mentaati Allah.
Makruh – Sekiranya pewasiat seorang yang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik kerana dikhuatiri akan digunakan harta itu untuk kejahatan.

hartaku milikku hartamu milikku jua...

lanjutan dari coretan teman mengenai harta sepencarian, kali ini teman nak berkongsi ilmu lagi mengenai tajuk yg sama.

semua maklum bahawa, tuntutan dan keperluan setiap pasangan yang berkahwin adalah berbeza. 

kehidupan yang penuh mencabar lebih lebih lagi di zaman cyber ini menuntut supaya setiap pasangan mempunyai pendapatan yang kukuh bagi memenuhi tuntutan seharian. lazimnya, apa yang menghalang lelaki atau wanita untuk memulakan alam perkahwinan ialah rata-rata inginkan kerjaya yang stabil dahulu sebelum "terjun" ke alam perkahwinan. teman bukan nak bercakap secara mendalam dalam bab munakahat kerana tempoh perkahwinan teman sendiri tidak mengizinkan untuk memberi contoh atau tunjukajar tentang bab itu. cuma dari pemerhatian sahaja dan ilmu yang amat sedikit diri ini dalam bab-bab perancangan harta khususnya bila melibatkan pasangan berkahwinlah yang hendak teman kongsikan.

dua kemungkinan. pertamanya; bila berlaku perceraian dan salah satu pihak membuat tuntutan harta sepencarian dan keduanya; bila berlaku kematian salah seorang dari pasangan suami isteri. 

sepertimana coretan teman sebelum ini, utk orang Islam yg bermastautin di negeri Perak, Enakmen 6 Tahun 2004 Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004 digunapakai.

ada dua (2) peruntukan yg menyebut secara jelas mengenai harta sepencarian ini iaitu Seksyen 108 Perintah Larangan Melupuskan Harta Sepencarian dan Seksyen 122 Kuasa Mahkamah Untuk Memerintahkan Pembahagian Harta Sepencarian.
 
kalau ada nak buat tuntutan harta sepencarian untuk kes perceraian; maka khidmat peguam hendaklah digunakan. ini melibatkan kos. kalau tidak, gunalah khidmat Biro Bantuan Guaman.
 
isu yg teman nak ketengahkan disini ialah antara masalah yang akan timbul bila berlaku tuntutan dan pembuktian untuk mendapatkan hak ke atas harta yg dituntut ialah pasangan mungkin tak setuju dgn keputusan pembahagian mahkamah; tempoh yg lama utuk penyelesaian dan sebagainya.itu biasa.
 
jadi; bagi mengelakkan semua masalah ini; elokkan kita sebagai pasangan suami isteri; memikirkan cara penyelesaian untuk masalah yg bakal timbul apabila berlaku perpisahan secara perceraian ( yg semua pasangan tidak mahu berlaku ) atau kematian ( yg pasti akan berlaku bila-bila sahaja )

jadi oleh itu; ingin saya cadangkan satu penyelesaian iaitu dengan menyediakan dokumentasi harta sepencarian; supaya semua pihak boleh memutuskan dan bersetuju dengan bahagian masing-masing; supaya boleh dipercepatkan proses pembahagian; penjimatan masa; mengelakkan pertingkahan; keperluan untuk pembuktian sumbangan kepada pemilikan harta dan yang paling utama sekali semua harta yang dinyatakan sebagai harta sepencarian; tidak perlu dimasukkan ke dalam tuntutan pembahagian harta mengikut Faraid.  
 
utk maklumat lanjut mengenainya; silalah hubungi saya di talian 017 582 0308 utk temujanji. 

maka adakah kedengaran kelak; hartaku milikku hartamu milikku jua.
 
 
   
Tuesday, February 28, 2012

anda tanya, saya jawab...

anda ada persoalan mengenai perancangan harta khususnya bab mengenai pewarisan atau pusaka atau wasiat? kemukan persoalan anda diruang komentar disini. inshaallah saya akan mencari penyelesaian persoalan anda.

Mahar...


Segala puji bagi ALLAH, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat baginda dan semua orang yang mengikuti jejak mereka.
Bagi memulakan perbincangan, marilah kita renungi firman ALLAH SWT dalam Surah an-Nisa’ ayat 4 iaitu yang maksudnya :-

  " Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Mahar atau maskahwin membawa erti perbelanjaan atau pemberian seumpama wang atau lain-lain yang berfaedah, yang wajib diberi atau dibayar oleh pihak lelaki kepada pihak wanita yang ingin dikahwininya. Setiap akad perkahwinan mestilah mempunyai mahar (mas kahwin) dalam bentuk benda yang bernilai walaupun kecil atau faedah dan manfaat yang diberikan oleh suami kepada isterinya kerana akad perkahwinan.
Dari segi hukum; firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa’ ayat 4; seperti yang dinyatakan di atas, dengan jelas menyatakan kewajipan pemberian mahar atau mas kahwin oleh pengantin lelaki kepada bakal isterinya disebabkan berlakunya akad nikah. Manakala Rasulullah SAW pula menyatakan melalui hadis riwayat Ibnu Majah bahawa; “ Perkahwinan adalah sunnahku. Sesiapa yang tidak suka mengikut sunnahku, maka dia bukanlah umatku.
Manakala dari segi undang-undang pula; Enakmen Keluarga Islam (Perak) 2004, Seksyen 21 pula tidak memberi istilah atau makna kepada perkataan tersebut sebaliknya memberi takrif dengan menyatakan bahawa mas kahwin hendaklah biasanya dibayar oleh pihak lelaki atau wakilnya kepada pihak perempuan atau wakilnya dihadapan orang yang mengakadnikahkan itu dan sekurang-kurangnya dua saksi lain.
 
Berdasarkan kepada nas-nas yang terdiri daripada ayat-ayat Al-Quran, al-Hadis dan undang-undang semasa yag digunapakai, maka jelaslah dan dapat difahamkan kepentingan mahar atau mas kahwin kepada institusi perkahwinan di sisi Islam.